Privacy verklaring

Juridische informatie

Ik vind het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Ik verwerk persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Hieronder vind u de juridische informatie die van toepassing is op de website en in mijn praktijk.

Privacy statement

Jacco Evers is namens Praktijk voor Intergrale Massage Zomerland, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Praktijk Zomerland massage is gevestigd aan de Iepenstraat 19 in Angeren.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens uitsluitend voor het verzenden van uw factuur per email. Hiervoor verstrekt u zelf uw gegevens aan mij. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor andere doeleinden, zonder dat u hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Jouw Privacy rondom een behandeltraject

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de gevoerde gesprekken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorgdraag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt allen met uw expliciete schriftelijke
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie. Zodat ik een factuur voor u kan verzorgen. Hierover leest u hieronder meer.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerste informeren en expliciet om toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WBGO) wordt vereist, 20 jaar bewaard.

U heeft echter altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zomerlandmassage.nl

Ik, Jacco Evers, zal dan zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Jouw Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota eventueel gedeeltelijk kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • Je verzekeraar en klantnummer
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijv. ‘natuurgeneeskundig consult’
 • De kosten van het consult

 

Contact

Jacco Evers
Iepenstraat 19
6687 AA Angeren
Tel: 06-2446 6288
Kvk nummer: 57376468
BTW-ID NL001885165B52
e-mail

Route beschrijving


 • Home
 • Privacy verklaring